ครอบครัวคุณสมถวิล จันทร์สำราญ
จัดส่งผู้ดูแลมืออาชีพ
ถึงบ้านคุณ
บริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น คุณภาพระดับสากล
โดยทีมงานสหวิชาชีพ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณ ที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
ผู้สูงอายุอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน ต้องการเจ้าหน้าที่พาเดินออกกกำลังกาย
ประคองเดิน พาเข้าห้องน้ำ ชวนคุยเป็นเพื่อน
บริการของเรา
 • ทำความสะอาดร่างกาย อาบน้ำ แปรงฟัน
 • เปลี่ยนแพมเพิล แผ่นรอง
 • กายภาพบำบัดเบื้องต้น
 • จัดหาอาหารให้ผู้สูงอายุ , ล้างจาน
 • ทำความสะอาดห้องพัก ห้องน้ำ เสื้อผ้า
 • รายงานสุขภาพผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอ
ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ให้อาหารทางสายยาง,
มีแผลกดทับ ผู้ป่วยต้องการพักฟื้นหลังการผ่าตัด
ดูดเสมหะ, ใส่สายปัสสาวะ , ผุ้ป่วยอัมพาต
บริการของเรา
 • ให้อาหารทางสายยาง
 • กายภาพบำบัดเบื้องต้น , พลิกตัวตามมเวลา
 • ดูดเสมหะ(Suction) , เคาะปอด
 • ทำความสะอาดแผลกดทับ, แผลเจาะคอ
 • เปลี่ยนแพมเพิล แผ่นรอง ล้วงอุจจาระ (ถ้ามี)
 • ให้อาหารทางสายยาง , ทำอาหาร feed
เราคือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมาตรฐาน
เปิดดำเนินงานมากว่า 20ปี

ผู้ดูแล
มีคุณภาพ

ผ่านการอบรม

จบปัญหา
ผู้ดูแลทิ้งงาน

มีคนแทนให้ตลอด

มีทีมพยาบาล
นักกายภาพ

ให้คำปรึกษา

รายงานสุขภาพผ่าน
Application

ดูผลได้ตลอดเวลา

พาพบแพทย์
ที่โรงพยาบาล

คุณไม่ต้องลางาน

ไม่พอใจ
เปลี่ยนผู้ดูแลได้

และยินยอมคืนเงิน
ทีมให้คำปรึกษา
ถาม - ตอบ ปัญหาสุขภาพโดยทีมสหวิชาชีพให้คำแนะนำการดูแลที่ถูกต้อง และเหมาะสม

แพทย์

นพ.นภัส ศรีฟ้า

พยาบาล

พว.ชนินาถ แก้วมโน

นักกายภาพ

กภ.วิรัตต์ วิรัชศิลป์

ผช.พยาบาล

ศิรีภรณ์ พลเยี่ยม

ผู้ดูแล คือหัวใจในการให้บริการ

เราให้ความสำคัญการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการที่ดีที่สุด
ผ่านการคัดเลือก
ผู้มีประสบการณ์ เป็นงาน
ผ่านการอบรม
หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ NA , PN
ผ่านการทดสอบ
ทั้ง 3 ด้าน ทฤษฎี , ปฏิบัติ , ทัศนคติ
ค่าบริการคุ้มค่า

คุณภาพเลิศ

 • เจ้าหน้าที่พักประจำที่บ้าน
 • วันหยุด 4 วัน/เดือน (OT 800/วัน)
 • รวมค่าอาหารและเดินทางแล้ว
 • มีเจ้าหน้าที่แทนให้ในวันหยุด
ผู้สูงอายุ
รายวัน 1,500
รายเดือน 22,000
ผู้ป่วยติดเตียง
รายวัน 1,800
รายเดือน 26,000

จากใจผู้ก่อตั้ง

" ขอขอบพระคุณทุกๆคน นะคะที่ให้ความไว้วางใจบ้านสมถวิล เราเติบโตจากศูนย์ดูแลเล็กๆ เมื่อ 20 กว่าปีก่อน ในสมัยที่ดิฉัน ทำงานที่สถาบันประสาทวิทยา พบว่าผู้สูงอายุจำนวนมาก กลับบ้านไป ญาติๆ ไม่สามารถดูแลได้ดี เนื่องจากติดงาน ต้องลางาน บ่อยๆ เพื่อมาดูแล หรือ ขาดความรู้ ประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ ดิฉันจึงจัดตั้งบ้านสมถวิลขึ้น โดยร่วมงานกับทีม แพทย์ พยาบาล นักกายภาพ เพื่อดูแลคุณตาคุณยายทุกท่านให้ดีที่สุด ให้เหมือนเป็นญาติของเราเอง ดูแลทั้งร่ายกาย และจิตใจ ให้ทุกท่านอยู่แบบมีความสุขที่สุด "

คุณสมถวิล จันทร์สำราญ

บ้านสมถวิลที่เดียว
ดูแลครบวงจร

ติดตั้งวงจรปิด
ดูผ่านโทรศัพท์

มั่นใจผู้สูงอายุ และผู้ดูแลอยู่ในสายตาของเรา 24 ชั่วโมง

จัดส่งพยาบาล
ถึงบ้านคุณ

เหมาะสำหรับผู้ป่วยติดเตียง เปลี่ยนสายปัสสาวะ, สายอาหาร

จัดส่งนักกายภาพ
ถึงบ้านคุณ

เหมาะสำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้น ช่วยฟื้นฟูร่างกาย กล้ามเนื้อ

ซื้อสินค้าผู้สูงอายุ
ได้ในโรงงาน

เตียงผู้ป่วย,รถเข็น,ที่นอนลม คุณภาพดี มีบริการหลังการขาย
เงื่อนไขการให้บริการ
1.  เพื่อการดูแลที่มีประสิทธิภาพ บ้านสมถวิลให้ผู้ดูแล 1 คนมีหน้าที่รับผิดชอบผู้สูงอายุ 1 คน เท่านั้นไม่มีหน้าที่ดูแลท่านอื่นๆ
2.  ผู้ดูแลมีหน้าที่นการบริการด้านความสะอาด สุขอนามัย ความเป็นอยู่ที่ดี พาออกกำลังกาย กายภาพเบื้องต้น ทำแผล ดูแลแบบองค์รวม โดยมีทีมสหวิชาชีพบ้านสมถวิลให้คำแนะนำในการฟื้นฟู แต่ไม่มีหน้าที่ในการรักษา
3.  ดูแลความสะอาดห้องน้ำ ห้องพัก ห้องนั่งเล่น และห้องอื่นๆ เฉพาะส่วนที่ผู้สงอายุใช้งานเป็นประจำ ไม่รวมงานบ้านอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง
4.  ผู้ดูแลทำงานหลัก 12 ชั่วโมง เวลาอื่นๆสามารถช่วยเหลือได้บ้าง เช่น เปลี่ยนแพมเพิล,ดูแลอาหาร, พลิกตัวตามเวลา โดยผู้ดูแลควรได้พักผ่อน 6-8 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการทำงาน
5.  ผู้ดูแลทำงานในแต่ละเดือน กำหนดหยุด 4 วัน/เดือน โดยเป็นการกำหนดวันหยุดร่วมกันระหว่างผู้ดูแลและนายจ้างวันไหนก็ได้ หากมาทำงานในวันหยุดนายจ้างชำระเงิน OT 800 บาท/วัน
6.  การชำระเงินทั้งเงินประจำเดือนและ OT ผ่านทางบ้านสมถวิลเท่านั้น ไม่ให้นายจ้างชำระผ่านผู้ดูแลโดยตรง เพื่อให้บ้านสมถวิลสามารถดูแลท่านได้ตามเงื่อนไขปกติ (เลขบัญชี 2080691062 ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี วิภัทร จันทร์สำราญ)
7.  ค่าบริการดังกล่าวรวมค่าอาหารและค่าเดินทางของผู้ดูแลแล้ว แต่หากบ้านนายจ้างห่างไกลแหล่งอาหาร ให้นายจ้างดุแลดูแลเรื่องอาหารให้ผู้ดูแลตามความเหมาะสม
8.  หากไม่พอใจผู้ดูแล สามารถเปลี่ยนได้ภายใน 7 วัน โดยผู้ดูแลเก่าจะทำหน้าต่อเนื่องจนผู้ดูแลใหม่มารับช่วงต่อ และหากไม่พอใจ สามารถขอคืนเงินที่เหลือได้ โดยคิดค่าบริการเป็นรายวันเคสผู้สูงอายุ 1,500 บาท/วัน เคสผู้ป่วย 1,800 บาท/วัน
9.  หากพบปัญหา ไม่พอใจ แนะนำบริการสามารถแจ้งบ้านสมถวิลเพื่อช่วยเหลือท่านได้ เราเข้าใจดีว่างานดูแลผุ้สูงอายุ ไม่ใช่ใครๆก็ทำได้ จะใช้เพียงความรู้ความสามารถอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องใช้ความเข้าอกเข้าใจ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ บ้านสมถวิลขอเป็นส่วนหนึ่งนการพัฒนางานจัดส่งผู้ดูแล ให้มีมาตรฐานเพื่อผู้สูงอายุทุกคน
ขั้นตอนการรับบริการ
STEP 1
ติดต่อเรา
เพื่อเลือกผู้ดูแลที่เหมาะสม
085-569-1522
somtawinsenior
STEP 2
เราส่งโปรไฟล์
ผู้ดูแลที่ผ่านการทดสอบ
พร้อมรายละเอียด
ภายใน 1-3 วัน
 
STEP 3
ผู้ดูแลเดินทาง
ไปบ้านคุณ ชำระเงินโดยการโอน
เลขบัญชี 2080691062
ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อ วิภัทร จันทร์สำราญ