อัตราค่าบริการ
ห้องรวม 18,000 บาท/เดือน
ห้องคู่ 22,000 บาท/เดือน
ห้องเดี่ยว 27,000 บาท/เดือน
อัตราค่าบริการรายวัน 700 บาท/วัน
" ราคาเดียวทุกอาการ ชำนาญงานกว่า 20 ปี ไม่มีค่าแรกเข้า ไม่มีสัญญาผูกมัด "
ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม : ค่าผ้าอ้อม , ค่ายาเฉพาะส่วนตัว , ค่ายานพาหนะในการรับ-ส่ง
เหมารวมผ้าอ้อม 2,000 บาท/เดือน